ERA Sverige
Med all säkerhet
Göteborgs Brand & Säkerhet

Brandskydd - Utrymning - Utbildning
Brandskydd
Vi är ett Brand & Säkerhetsföretag, som hjälper dig som företagare och fastighetsägare, med allt förebyggande arbete.
Besiktningar
Besiktningar och dokumentationer, såsom SBA (Systematiskt brandskyddsarbete, inom ramen för lagen om skydd mot olyckor).
Utbildning
Vi upprättar kontrolldokument och utbildar Er säkerhetsgrupp, företagsanpassar brand- och utrymningsövningar, hetarbetsutbildningar mm.
Service
Servar och underhåller Ert brandskydd, så att alla lagar och förordningar efterföljs.
Utrymning
Utrymningsplanering, utrymningsplaner, genombelysta nödutgångsskyltar och nödljus.
Installation
Säljer, monterar och levererar alla typer av brand och säkerhetsprodukter.
Vid service ring: 0707- 65 82 00

Götegorgs Brand & Säkerhet AB
Box 10033
434 21 Kungsbacka
Tel 0704-80 33 73

Min aktuella X-Status